sábado, 25 de outubro de 2014

CANTO GENERAL - Mikis Theodorakis - Pablo Neruda (1981) (full album)Mikis Theodorakis / Pablo Neruda 
INTEGRAL VERSION - 13 PARTS - LIVE RECORDING AT OLYMPIA HALLE MUNICH